بایگانی برچسب ها: اجتماعی

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رشت:به لزوم بررسی دقیق عوامل بروز سرقت در راستای پیشگیری از آن تاکید کرد

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رشت بر لزوم آسیب شناسی و اجرای طرح های پژوهشی جهت تحلیل دقیق عوامل وقوع سرقت در راستای پیشگیری از وقوع آن تاکید کرد.

چرا به حقوق مردان و تبعیض علیه آنان توجه نمی شود؟

این روزها چالش “زنان حامی زنان” و “چلنچ اکسپتد” با رویکرد توجه به حقوق زنان در اینستاگرام به راه افتاده است. این که زنان نسبت به بی عدالتی های موجود در جهان علیه خود اعتراض و از همدیگر حمایت کنند، فی نفسه کار مثبتی است اما به باور من، تاکید بیش از حد بر روی […]
lightbox