بایگانی برچسب ها: اراک

حالا مرمت مسجد و ساعت باهم

درباره مسجد ساعت، بیشتر حرف‌ها تا امروز از ساعت تاریخی بوده نه بنا؛ ساعتی که ۱۵۰ سال قبل انگلیسی‌ها برای سفارت‌شان به ایران وارد کردند و در نهایت بر مناره مسجد مشیرالسلطنه نصب شد. هر چند در طول چند سال گذشته از وضعیت تقریبا نابسامان مسجد مشیرالسلطنه حرف زده می‌شد و نشانه‌ها از مرمت سرپایی […]
lightbox