بایگانی برچسب ها: اعدام

معرفی فیلم:The Passion Of Joan Of Arc (مصائب ژاندارک)

درایر زمانی گفته بود: “هر کس فیلمهای مرا دیده باشد می داند که من اهمیت زیادی برای چهره ی انسانیقائلم. در اصل چهره ی انسانی همچون زمینی ست که هرگز از کشف دوباره ی آن خسته نخواهم شد. اصیل ترین تجربه ای که در یک استودیو می توان داشت ثبت چهره ایست که به نیروی […]
lightbox