بایگانی برچسب ها: تحقیقات برنج

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور؛ برای افزایش درآمد کشاورزان و استفاده از اراضی شالیزاری نیاز است گیاهی مناسب معرفی شود

مریم حسینی ضمن کشت محصولات مناسب نظیر تریتیکاله از افزایش درآمد کشاورزان و استفاده مناسب از شالیزارهای شمال کشوردر نیمه دوم سال خبر داد.
lightbox