بایگانی برچسب ها: تورم کشوری

معاون آمار سازمان مدیریت گیلان: از رتبه ۲۳ گیلان در نرخ تورم کشور خبر داد

معاون آمار سازمان مدیریت گیلان، با بیان اینکه نرخ تورم کل کشور و استان گیلان در شهریورماه به ترتیب ۲۶ و ۲۴.۱ درصد است، گفت: گیلان رتبه بیست وسوم نرخ تورم کشور را دارد.
lightbox