بایگانی برچسب ها: تیم ملی

فائزه رفیعی، عضو تیم ملی شمشیربازی بانوان: با یک صندوق کاپ و مدال، هنوز بیکارم و دنبال یک شغل ثابت هستم

ازشدت بیکاری مجبورشدم که کارمربیگری را شروع کنم تا بتوانم کمی درآمد داشته باشم، درصورتیکه تمام این وقتم را باید برای تمرین خودم بگذارم تا بتوانم به هدفم برسم، اماشرایط وقتی مهیا نباشد مجبوری طبق شرایط، خودت را تغییر بدهی.
lightbox