بایگانی برچسب ها: دریای خزر

معاون صید و بنادر ماهیگیری گیلاناز کاهش هفت درصدی صید انواع ماهیان استخوانی خبر داد/ کفال؛ بیشترین ماهی صید شده

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان با بیان اینکه از ابتدای فصل صید تا کنون ۹۱۲ تن انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر در این استان صید شده گفت: ارزش ناخالص فروش این میزان صید ۷۳۰ میلیارد ریال بوده است.

ساحل خواری در گیلاندر میان واقعیت و آمارها چه چیزی پنهان است؟

دریای خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه یا کوچکترین دریای جهان محصور در خشکی؛ ثروتی بزرگ در شمال ایران که مواهبش بی شمار و سودای بهره مندی اختصاصی از آن بسیار است.
lightbox