بایگانی برچسب ها: دولت

روایتی از دیدار مصدق و هندرسون، مذاکره پایانی در خیابان کاخ

تهران در ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی صحنه تظاهرات بود؛ تظاهرات ضد سلطنت شدت گرفته بود اما میان تظاهرکنندگان یکپارچگی وجود نداشت. به گونه ای که گروه‌هایی خواهان برقراری جمهوری بودند که این خواسته در میان احزاب جبهه ملی طرفدارانی داشت. رهبران حزب توده خواهان برگزاری همه‌پرسی برای استقلال جمهوری بودند اما شعار برقراری جمهوری دموکراتیک […]
lightbox