بایگانی برچسب ها: ساحل خواری

ساحل خواری در گیلاندر میان واقعیت و آمارها چه چیزی پنهان است؟

دریای خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه یا کوچکترین دریای جهان محصور در خشکی؛ ثروتی بزرگ در شمال ایران که مواهبش بی شمار و سودای بهره مندی اختصاصی از آن بسیار است.
lightbox