بایگانی برچسب ها: سامانه سرد

سامانه هوای سرد و بارشی در راه گیلان

سامانه سرد و بارشی از عصر امروز به گیلان می رسد و دمای هوا را ۵ تا ۹ درجه کاهش خواهد داد.
lightbox