بایگانی برچسب ها: شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

معرفی ظرفیت های گردشگری منابع و تاسیسات آبی استان گیلان

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد به منظور استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاران داخلی و خارجی ظرفیت های گسترده منابع و تاسیسات آبی استان را در قالب عقد قرارداد گردشگری آبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
lightbox