بایگانی برچسب ها: شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان:از احداث پست سیار ۶۳/۲۰ كیلوولت تولمات خبر داد

با هدف اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدوديت، پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت تولمات در سال جاری به بهره برداری می رسد.
lightbox