بایگانی برچسب ها: ماسک بزنیم

معاون علوم پزشکی گیلان: از برخورد جدی با همشهریانی که از زدن ماسک امتناع می کنند، خبر داد

دکتر آبتین حیدرزاده از برخورد جدی با همشهریانی که از زدن ماسک امتناع می کنند، خبر داد.
lightbox