بایگانی برچسب ها: مدیران شهرستان

فرماندار رشت از کندی صدور مجوز سرمایه گذاری از سوی برخی دستگاه های اجرایی انتقاد شدید کرد

فرماندار رشت با انتقاد شدید از کندی روند صدور مجوز سرمایه گذاری از سوی برخی از دستگاه های اجرایی، تاکید کرد: مدیران شهرستان موظفند امورات کارآفرینان و سرمایه گذاران را به صورت ویژه پیگیری نمایند.
lightbox