بایگانی برچسب ها: مدیریت شهری

گسترش همکاری شهرداری و سازمان تامین اجتماعی

دیدار شهردار رشت با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور در راستای گسترش و توسعه تعامل میان مجموعه مدیریت شهری و تأمین اجتماعی و ارائه راهکاری مناسب برای رفع برخی از مسائل برگزار شد.

رضا عاشری، کارشناس مدیریت شهری؛ شوراهای شهر باید تا ابد در ایران منحل شوند

رضا عاشری، کارشناس مدیریت شهری در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار زرجوب به بررسی مدیریت شهری و نواقص مدیریت اجرایی در شهر رشت پرداخت.
lightbox