بایگانی برچسب ها: مدیر جهاد کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه:توسعه دامداری‌های کوچک را راهکاری برای افزایش درآمد برنجکاران مطرح کرد

مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه توسعه دامداری‌های کوچک را از راهکارهای افزایش درآمد برنجکاران دانست که نیازمند تسهیلات کم بهره است
lightbox