بایگانی برچسب ها: مدیر کل هواشناسی

ارائه گزارش مدیر کل هواشناسی در جلسه مدیریت بحران فرمانداری رشت:

جلسه مدیریت بحران فرمانداری با حضور نمایندگان شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل مدیریت بحران استان گیلان تشکیل شد. محمد دادرس در خصوص رخدادهای جوی در سال زراعی ۹۹-۹۸ و شش ماهه سال جاری وهمچنین آمادگی برای مقابله با بحرانها ی احتمالی فصل پائیز و زمستان گزارشی ارائه نمودند.
lightbox