بایگانی برچسب ها: مراسم امحاء

استاندار گیلان؛ برای مبارزه با مواد مخدر، نیازمند اجتماعی کردن آن هستیم

استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان اصل پیشگیری را مطمئن ترین و بهترین راه مقابله با اعتیاد دانست و گفت: برای مبارزه با مواد مخدر، نیازمند اجتماعی کردن آن با استفاده از ظرفیت رسانه ها و نیز در پیش گرفتن راه هایی نوآورانه هستیم.
lightbox