بایگانی برچسب ها: منابع معدنی غنی

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان؛از منابع طبیعی می‌خواهیم با تعامل دوجانبه گره های کور فعالیت های قانونی معادن را بگشاید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید صنایع سلولزی با تامین مواد اولیه آن از استان تناسبی ندارد ، از لزوم تسهیل و تسریع زراعت صنعتی چوب با تعامل منابع طبیعی استان خبر داد.
lightbox