بایگانی برچسب ها: میرزا کوچک خان جنگلی

ما درد وطن داریم، درد دین داریم

ما درد وطن داریم، درد دین داریم، تفنگهایتان را خاک کنید روزگاری برای این مردم، درختی میروید از تفنگ، که اجنبی نباشد، اجنبی که فقط روس و انگلیس نیست هر کسی که برای مقداری پول تفنگش را بر سر من و شما گرفته، تا آزادی فراموش شوداجنبی ست."

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت: موزه میرزا کوچک خان جنگلی بنای ارزشمندی است

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در آستانه نود و نهمین سال شهادت روحانی مبارز میرزا کوچک جنگلی اقدام به بازسازی بنای خانه تاریخی سردار جنگل در محله‌ی استادسرای رشت کرده است.
lightbox