بایگانی برچسب ها: نمایندگان

عملکرد مجلس در هفته ای که گذشت

نمایندگان هفته پرکاری را پشت سرگذاشتند. بررسی تحولات این هفته مجلس نشان می دهد که به موازات جلسات علنی مجلس کمیسیونهای تخصصی هم به میزان قابل توجهی به حجم فعالیتهای خود افزوده اند. این هفته کمیسیونهای تخصصی میزبان تعدادی از وزرا و اعضای هیات دولت بودند و یکی از مهمترین مسائل و مباحث نمایندگان تصمیم […]
lightbox