بایگانی برچسب ها: پروژه های فناوری

اقتصاد دانش بنیان چیزی جز توسعه و کاربردی کردن فناوری نیست/ جهاد دانشگاهی برای حل معضل پسماند ها آمادگی دارد

رییس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان چیزی جز توسعه و کاربردی کردن فناوری نیست، افزود: متاسفانه کشور درگیر مسائل سیاسی شده اما تدابیر مقام معظم رهبری چراغ راهی است که عزم و اراده ما را مصمم تر می کند.
lightbox