بایگانی برچسب ها: پیشگیری از سرقت

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رشت:به لزوم بررسی دقیق عوامل بروز سرقت در راستای پیشگیری از آن تاکید کرد

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رشت بر لزوم آسیب شناسی و اجرای طرح های پژوهشی جهت تحلیل دقیق عوامل وقوع سرقت در راستای پیشگیری از وقوع آن تاکید کرد.
lightbox