بایگانی برچسب ها: کمیسیون برنامه و بودجه

اعتراف به اشتباه !

گل به خودی مجلس یازدهم در ابتدا فصل جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ای که وی در آن عضویت دارد اقدام به انتخاب مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده به عنوان دو گزینه ریاست دیوان محاسبات کرده گفت: آقای قالیباف نامه ای به کمیسیون ارسال کرده و گفته که یک دور دوباره پیگیری کنید […]
lightbox