دسته: مقالات

هر آنچه که باید از دیابت بدانید

اگر دیابت دارید و به بیماری کرونا دچار شدید، مدیریت و بهبود احساسات خود را در اولویت قرار داده و برای بهبود جبرانی دیابت خود، "قوانین روزانه" که برای هر وضعیت استرس زا توصیه می شود را تمرین کنید.

برای چه کسانی فخر می فروشیم؟ /پیشوندی بالاتر از کربلایی نیست

گاهی اوقات  در دستگاه اهل بیت (ع) می بینم برخی خدمت می کنند،  به خادمان و مبلغین اهل بیت پیام ارسال می‌کنند و در انتها می نویسند، دکتر فلانی، یا مهندس فلانی. آیا فخر فروشی به مدارک و مناصب دنیوی در دایره مبلغین و ستایشگران اهل بیت(ع) می گنجد؟ نا خودآگاه یاد سرلشکری می افتم […]

چه کسی خشونت می‌ورزد: ما یا من ؟

تجاوزهای سریالی و کنش ویران‌گر ما انعکاس وسیع موضوع تجاوزهای سریالی به دختران و زنان در شبکه‌های اجتماعی مجازی با طرح نام چندین معلم و مدرس هنر و حتی چهره‌های مشهور با واکنش‌هایی همراه شده که برای من طرح پرسش می‌کند: براستی کدام خشونت می‌ورزند؟ و چه کسی قربانی است؟ یوهان گالتونگ، پدر مطالعات صلح، […]

فروپاشی لیبرال دموکراسی باعث برآمدن هیچ عقیده انتقادی نشده و نمی‌شود

پسامدرنیته افق تازه‌ای به دست نمی‌دهد؛ اما دست کم برزخی است که سوسوی آن، طریقی برای اندیشیدن به امر مدرن فراهم می‌آورد. اگر بپذیریم که مدرنیته در مقام یک واقعیت تاریخی، دارای ذاتی است و این ذات دست‌کم تا اندازه‌ای بر ما منکشف است، آنگاه می‌توانیم در مورد آن به مثابه یک کل سخن بگوییم. […]
lightbox