بایگانی برچسب ها: نرخ سکه و طلا

قیمت طلا و سکهسه شنبه ۱۱ آذر

قیمت هر گرم طلا با افزایش ۰.۹۸ درصدی همراه بود.

نرخ سکه و طلا دوشنبه ۱۰ آذر

قیمت طلا در روز گذشته با رشد ۱.۰۱ درصدی همراه بود.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت: پنج شنبه ۶ آذر

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۰۹ درصدی همراه بود.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت: دوشنبه ۳ آذر ۹۹

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد

نرخ سکه و طلا در بازار رشت: پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت: دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت: پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۹

سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت ۶ آبان ۹۹

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت شنبه ۱۹ مهر ۹۹

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت: دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت / شنبه ۵ مهر ۹۹

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.
lightbox